Stichting Specifiek Jongerenwerk
“Bijzonder, met een doel”

Organisatie:
Stichting Specifiek Jongerenwerk, Pand 11 is een stichting gevestigd in de gemeente Rijssen-Holten. In tegenstelling tot het algemeen jongerenwerk, dat zich richt op een aanbod voor alle jongeren, richt het specifiek jongerenwerk zich, in het bijzonder op de jongeren die door hun gedrag of proble­matiek als "maatschappelijk kwetsbare" jongeren kunnen worden aangemerkt. Het specifiek jongerenwerk is in staat om deze jongeren te be­geleiden en samen met hen, deze problemen inzichtelijk te krijgen, oplossingen te zoeken en interventies toe te passen.

Stichting Specifiek Jongerenwerk is een organisatie die ontwikkelingen in het veld tijdig signaleert. In samenspraak met verantwoordelijke partijen en jongeren willen wij (door de inzet van mensen met de juiste competenties) ondersteuning bieden om een deskundig jeugdbeleid te ontwikkelen.

Onze opdrachtgevers mogen verder rekenen op transparante ondersteuning bij de uitvoering van beleid op maat. Jongerenwerkers en jongeren moeten elkaar ‘’verstaan’’ om tot goede resultaten te komen.

Onze missie:
Wij zijn deskundig op het gebied van jeugd en jongeren en hun dynamische leefomgeving.
''Wij zijn dé verbindende factor''

Onze visie:
Wij zetten onze passie, kennis en expertise in ten behoeve van jeugd, jongeren en hun dynamische leefomgeving. Wij richten ons op de (beleids-) vraagstukken en bieden lokaal maatwerk (advies) vanuit onze expertise. We maken gebruik van de capaciteit van onze doelgroepen en hun sociale omgeving om te bereiken dat zij optimaal kunnen participeren in de maatschappij. We maken dit maatschappelijk kapitaal zichtbaar.

Contact

PAND 11 SPECIFIEK
JONGERENWERK RIJSSEN
De Giezen 12
7461 BB Rijssen
info@pand11rijssen.nl
0548-513145

volg ons ook op social media: