Stichting Specifiek Jongerenwerk
“Bijzonder, met een doel”

Specifiek jongerenwerk:
Specifiek jongerenwerk richt zich op randgroep- en  "maatschappelijk kwetsbare" jongeren in de leeftijd van 12 t/m 25 jaar met verschillende etnische achtergronden (Turks, Moluks, Nederlands, Syrische, overige).
De zogenoemde  "maatschappelijk kwetsbare" jongeren behoren tot kwetsbare groepen die de ondersteuning van professionals nodig hebben om te komen tot een zinvolle vrijetijdsbesteding, werk, scholing en soms hulpverlening.

Het jongerenwerk kent verschillende functies:
- Maatschappelijk opvoeden
- Activeringsstrategie
- Signaleren, adviseren en doorverwijzen
- Overlastbestrijding
- Recreatie, ontmoeting en gemeenschapsvorming
- Krachtige leeromgeving en pedagogische ruimte
- Culturele uitwisseling

Contact

PAND 11 SPECIFIEK
JONGERENWERK RIJSSEN
De Giezen 12
7461 BB Rijssen
info@pand11rijssen.nl
0548-513145

volg ons ook op social media: