Stichting Specifiek Jongerenwerk
“Bijzonder, met een doel”

Specifiek tienerwerk:
Specifiek gericht op tieners 10 tot en met 16 jaar met verschillende etnische achtergronden. Het tienerwerk heeft als doel het ondersteunen van de ontwikkeling van tieners, zorgen voor mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding en het voorkomen van vroegtijdig schooluitval. Specifiek tienerwerk en specifiek jongerenwerk liggen in elkaars verlengde. Wat methodiek betreft verschillen ze niet zo veel van elkaar. Wel hebben tieners, meer dan jongeren boven de 16, behoefte aan een veilige beschermde en gestructureerde omgeving.
Tijdens deze specifieke avonden worden activiteiten aangeboden die vooral gericht zijn op preventie, om zo de tiener weerbaar te maken. Dit in samenhang met het bewustwordingsproces waar jongeren van deze leeftijd mee te maken krijgen.

Contact

PAND 11 SPECIFIEK
JONGERENWERK RIJSSEN
De Giezen 12
7461 BB Rijssen
info@pand11rijssen.nl
0548-513145

volg ons ook op social media: