Stichting Specifiek Jongerenwerk
“Bijzonder, met een doel”

Individuele trajectbegeleiding:
De methodiek wordt uitgevoerd vanuit het specifieke jongerenwerk. Het doel van deze methode is, om moeilijk bereikbare (multiprobleem) jongeren tussen de 12 en 25 jaar te bereiken en te ondersteunen bij hun participatie in de maatschappij. Er zijn voor deze methode doelen op verschillende niveaus te benoemen. De doelstellingen op individueel niveau worden per begeleidingstraject gespecificeerd en geconcretiseerd. De andere doelen hebben betrekking op het geheel aan trajecten van Individuele Begeleiding.

Doelen op het niveau van individuele jongeren:
- De eigenwaarde van jongeren versterken en inzicht geven in (consequenties van) hun gedrag.
- Jongeren helpen om zelf weer vertrouwen in de toekomst en hun ontwikkeling te krijgen door hen te helpen oplossingen te vinden voor praktische hulpvragen (op sociaal gebied, bij werk, scholing en opleiding en met officiële instanties).
- Jongeren sociale en praktische vaardigheden aanreiken en deze in praktijk laten brengen om hun kansen in de maatschappij te vergroten: binnen de eigen sociale kring (vrienden en familie en op het gebied van school, opleiding en werk).
- Jongeren hun eigen talenten en kwaliteiten leren ontdekken (wat kan ik goed, wat wil ik graag?).
- Jongeren eigen keuzes leren maken.
- Jongeren leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag (thuis, op straat, in de peergroup, op school/werk).
- Jongeren stimuleren en ondersteunen om een betekenisvolle bijdrage aan de maatschappij te leveren.

 

Contact

PAND 11 SPECIFIEK
JONGERENWERK RIJSSEN
De Giezen 12
7461 BB Rijssen
info@pand11rijssen.nl
0548-513145

volg ons ook op social media: